Ledig ca. 36 m² kontor/lagerlokale i Kolskogheiane 12