Adeptor AS flytter ut

Adeptor AS flyttet ut fra sine lokaler i Kolskogheiane 12, i juni 2021.

Vi takker for leieforholdet og ønsker lykke til videre.