Andreas Skulstad Hjelle

Andreas Skulstad Hjelle flyttet inn i lokaler i Kolskogheiane 12, i november 2019.

Andreas Skulstad Hjelle driver pc-verksted, programmering, salg og service av datamaskiner.

Vi ønsker Andreas Skulstad Hjelle velkommen som ny leietaker hos Industribygget.