Bjørnafjorden Bryggeri flytter ut

Bjørnafjorden Bryggeri AS flyttet fra Os Næringspark i september 2020.

Covid-19 viruset var dessverre en medvirkende årsak til at de ikke lenger hadde et forsvarlig driftsgrunnlag, og de måtte da dessverre legge ned sin virksomhet.