Brødrene Søgnen AS

Brødrene Søgnen AS flyttet inn i Os Næringspark 1. september 2015. De har flyttet inn i lokaler i 1. etg, som tidligere var disponert av Coldsea Products Sunile, og skal bruke disse til lager for sin byggmestervirksomhet.