Carfix AS flytter

Carfix AS flyttet ut fra Holtbrekka 7, 1. august, til nye og større kontorlokaler hos Industribygget i Kolskogheiane 12.

Carfix er en kjede i vekst, med bilverksteder lokalisert 7-8 plasser på Vestlandet. Det er kjedekontoret til Carfix som nå er lokalisert hos Industribygget.

Vi ønsker Carfix lykke til videre i nye lokaler.