2Stabilise AS

2Stabilise AS flyttet inn i Holtbrekka 7, i februar 2017.

De flyttet inn i hall 1, i arealer som tidligere var disponert av Os Asvo AS.

2Stabilise AS er et selskap som leverer utstyr og tjenester til offshorenæringen, både på norsk og engelsk sokkel.

Vi ønsker 2Stabilise AS velkommen som ny leietaker i Os Næringspark.

Digitalfinans AS

Digitalfinans AS flyttet inn i Brugata 6, 13. februar 2017, i nye totalrenoverte lokaler i 2. etg.

Digitalfinans AS er et finansieringsselskap som samarbeider med banker og forsikringsselskap.

Vi ønsker Digitalfinans AS velkommen som ny leietaker i Os Næringspark.

Idrift AS

Idrift AS flyttet inn i lokaler i Brugata 6, 13. februar 2017.

De flytter fra lokaler hos Industribygget i Kolskogheiane 12, og inn i nye totalrenoverte lokaler i 2. etg. i Brugata 6.

Idrift AS er en totalleverandør som dekker alle IT-relaterte behov hos bedrifter på Vestlandet.

Vi ønsker Idrift AS velkommen som ny leietaker i Os Næringspark AS.

Os Asvo AS flytter

Os Asvo AS flyttet ut fra Os Næringspark 1. november 2016, og inn i egne nybygde lokaler.

Vi vil takke Os Asvo AS for et langvarig og godt leieforhold, og ønsker de lykke til i sine nye lokaler.

Fotolaben AS

Fotolaben AS flyttet inn i lokaler i Holtbrekka 7, 1. desember 2016.

De har overtatt deler av lokalene i 1. etg, hall 4, som Os Asvo tidligere disponerte, og skal bruke disse til produksjon, lager, og butikkutsalg for fotorelaterte produkter.

Vi ønsker Fotolaben AS velkommen som leietaker i Os Næringspark.

2Villa Interiør

2Villa Interiør flyttet inn i lokaler i Holtbrekka 7, den 1. november 2016.

De har overtatt lokalene som Os Helsepark tidligere disponerte, og skal bruke disse til butikk for salg av møbler og interiør.

Vi ønsker 2Villa Interiør AS velkommen som ny leietaker i Os Næringspark.

FanAgro AS

FanAgro AS flytter inn i lokaler i Brugata 6, i 3. etg, pr. 1. september 2016. De er et frittstående selskap som leverer tjenester innen skog, jordbruk, og eiendom, og tilbyr bl.a. oppmålingstjenester til landbruket.

Secret’s Hud og Helseterapi AS

Secret’s Hud og Helseterapi AS flyttet inn i lokaler i Brugata 6, 1. februar 2016. De åpnet sin virksomhet i mars måned, etter oppussing av lokalene, og har lokaler 1. etg, ut mot elven, hvor de driver med hudpleie og tilhørende virksomhet.

A2G Kompetanse AS

A2G Kompetanse AS flyttet inn i lokaler i Brugata 6, i 3. etg, pr. 1. mai 2016.  A2G Kompetanse har som formål å bidra til økt deltakelse i abeids og samfunnsliv, gjennom inkludering, læring, og kompetansebygging.

Os Trafikkskolesenter AS

Os Trafikkskolesenter AS flyttet inn i lokaler i Brugata 6, i 3. etg, pr. 1. mai 2016. Os Trafikkskolesenter er Os største trafikkskole, og tilbyr opplæring i førerkort til bil, mc, moped, og tilhenger.