Drønen Økonomitenester AS

Drønen Økonomitenester AS flyttet inn i lokaler i Os Næringspark pr. 1. mai 2016. De har overtatt lokaler i 2.etg, som tidligere var disponert av Coldsea Products Sunile, hvor de skal drive sin virksomhet som regnskapskontor og rådgivning tilknyttet dette.