Glassimport AS

Glassimport AS flyttet inn i lokaler i Kolskogheiane 12 i april 2019.

Glassimport AS er et selskap som driver med import, kjøp og salg av bygningsglass og andre byggevarer.

Vi ønsker Glassimport AS velkommen som ny leietaker.