Kios flytter ut

Kios flytter fra Os Næringspark 30. april 2018, da lokalene skal benyttes til annet formål.

Vi takker Kios for et godt leieforhold, og ønsker lykke til videre.