Ledig ca. 37 m² kontor/lagerlokale i Kolskogheiane 12