Lyse Drift AS har flyttet

Lyse Drift AS har flyttet ut fra Kolskogheiane 12, til lokaler i Industrivegen 13.

De overtar her lokaler som Os Kaiservice AS tidligere disponerte.