Psykolog Torunn Seland flytter ut

Psykolog Torunn Seland flytter ut fra lokaler i Brugata 6, 30. september 2021.

Vi takker for et godt og langvarig leieforhold, og ønsker lykke til videre i andre lokaler på Os.