Vestland Fylkeskommune, prosjektkontor for Infrastruktur og Veg

Vestland Fylkeskommune etablerte prosjektkontor for lokale infrastruktur og vegprosjekter i Kolskogheiane 12, i januar 2021.

Noen av prosjektene de jobber med er gang- og sykkelveg fra Hauge til Borgafjell skule, og ny veg mellom Lyseparken og Åsen/Helleskaret.

Vi ønsker Vestland Fylkeskommune velkommen som ny leietaker hos Industribygget.